IZBORNO IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA


logo.jpg

Održana je redovna izborno izvještajna godišnja skupština Zbora u Matuhancima, dana 20. prosinca 2018. godine.


Vidi zapisnik

Autor: Senad Imamović, - 21.12.2018 u 12:03