SJEDNICA STEGOVNE KOMISIJE


logo.jpg

Na svojoj sjednici Stegovna komisija postupajući po prijavi U.O Zbora u predmetu Samira OSMANČEVIĆ i Ante BAČIĆ donijela je odluku o kažnjavanju istih.


Autor: Senad Imamović, - 05.12.2011 u 22:40