POREČ DOMAČIN FESTIVALA RUKOMETA


IMG_4446.jpg

 

Danas pa do utorka Poreč je sa sigurnošću grad rukometa. Naime, danas je počelo natjecanje Završnice ŠŠD (Školskih športskih društava)  Osnovnih škola Hrvatske. U ranim jutarnjim satima (08.00)  u sportskoj dvorani "INTERSPORT" u Zelenoj laguni Poreč započele su utakmice Završnice gdje se natječu djevojčice i dječaci koji će odigrati ukupno dvadeset utakmica. Isto tako u Novigradu je danas poslije podne započela Završnica kadetskog prvenstva HRS-a koja će trajati sve do nedjelje. U subotu počinje završnica KUP-a Hrvatske - muški. Također u Poreču se održava i redovni seminar za trenere rukometa i seminar za suce. Za sve i za svaku utakmicu naš Zbor pruža logistiku. O svim aktivnostima slijede izvješća.

ČETVRTAK, 03.05.2012. god.

Danas je započelo natjecanje Završnice ŠŠD Hrvatske - Osnovnih škola gdje je odigrano sve ukupno dvanaest utakmica (muških-ženskih). Sve utakmice su sudili Sanel KARAHASANOVIĆ, Toni ŠAINA, Sandi ŠAINA te mladi suci Dorotea HUM i Maroje RAVNIĆ. Obaveze oko zapisničkog stola odradili su sasvim uspješno Senad IMAMOVIĆ, Dušan ALEKSIĆ i Azra IMAMOVIĆ.

U Novigradu je započelo natjecanje Završnice 1. KHRL - muški gdje su obaveze zapisničara i mjeritelja vremena uspješno odradili Marko MIJANOVIĆ i Mato MILINKOVIĆ.

PETAK, 04.05.2012. god.

Danas su se igrale utakmice Završnice ŠŠD Osnovnih škola u dvorani Inter sport - Zelena laguna. Kao i prethodni dan logistiku u suđenju i opsluživanju stola obavljali su naši članovi Zbora . Veseli sasvim uspješno suđenje mladog Dariana VRETENARA koji se odlično uklopio te u paru sa Krunoslavom MARINOM i Sanelom KARAHASANOVIĆ osudio svoje prve utakmice rukometa. Isto tako kao i prethodni dan Azra IMAMOVIĆ i Senad IMAMOVIĆ uspješno su "odradila" zapisničarske obaveze.

Na drugoj strani tj. Novigradu Marko MIJANOVIĆ i Mate MILINKOVIĆ odlično su "odradili" obaveze na zapisničkom stolu prateći utakmice Završnice 1. KHRL - muški.

SUBOTA, 05.05.2012. god.

Danas ranim utakmicama završnice kadetskog prvenstva u prekrsanoj dvorani ŽATIKA počele su i obaveze naših članova. Prve zadače kao mjeritelji i zapisničari vremena odradili su Vladimir GRUBOR i Adi ŽEPČAN a poslije njih iste zadače nastavili su Alen JAKUPOVIĆ, Azra IMAMOVIĆ, Emlly ŠORGO, Marin KRUNOSLAV a završili Tullio DEKOVIĆ i Vladimir GRUBOR. Također ostatak naših članova prisustvovao je seminaru za suce koji se također u sklopu Festivala održavao u Poreču.

NEDJALJA, 06.05.2012. god.

Isto kao i prethodnih dana članovi našeg Zbora Senad IMAMOVIĆ, Alen JAKUPOVIĆ, Emilly ŠORGO i Sara IMAMOVIĆ odradili su finalne utakmice Završnice 1. KRL a nakon toga Krunoslav MARIN, Vlado GRUBOR i Tulio DEKOVIĆ su izunijeli teret finala KUP-a. Ovime se je završio glavni dio a i Festival rukometa u kojem su značajnu ulogu imali članovi našeg Zbora pa htjeo to netko ili ne priznati a nažalost većinu tereta iznijelo je jednoličan i manji dio našeg članstva. Naredna dva dana naš Zbor ima obavezu provođenja suđenja i mjeritelja vremena kao i zapisničara na Završnici srednjih škola koje se igra u žensko-muškoj konkurenciji u dvorani Inter sport Zelene lagune u Poreču.

PONEDJELJAK, 07.05.2012. god.

Predzadnji dan rukometnih događanja je iza nas. Danas su naši članovi Filip TIŠLJAREC, Nenad KAJIN, Vlatko MOŽAR, Emilly ŠORGO kao suci te Azra IMAMOVIĆ, Sara IMAMOVIĆ i Senad IMAMOVIĆ kao zapisničari i mjeritelji vremena uspješno odradili svoje zadače. Igralo se šest muških i šest ženskim utakmica srednjoškolaca koji su svi članovi raznih klubova od premijer do treće HRL. Znači dobar i kvalitetan rukomet što je tražilo i takvo suđenje a kojeg su danas odlično odradili, pod mentorstvom Vlatka MOŽARA i Filipa TIŠLJARCA , mladi Nenad KAJIN i Emilly ŠORGO za koje je ovo bilo "zlatno" iskustvo. Veseli činjenica da danas nije bila niti jedna primjedba na sveukupan rad naši članova. Sutra se igraju finalne i završne utakmice sa kojim bi se nadamo se trebalo uspješno okončati ovaj rukometni maraton.

UTORAK, 08.05.2012. god.

Iza nas je zadnji dan i kraj rukometnih događanja koja su u proteklih šest dana odvijala u Poreču i Novigradu. Kako smo prethodno pisali, u proteklom navedenom vremenu odigralo se 62 rukometne utakmice od kojih su većinu osudili članovi našeg Zbora a svih 62 utakmice logistiku u pripremi te poslove mjeritelja i zapisničara vremena odradili su naši članovi Zbora. Nažalost veliki dio tereta spao je na manji broj članova Zbora te u buduće ovakvih akcija teško da će se Zbor prihvatiti obaveze bez razumijevanja i angažmana većeg broja članova Zbora. Pored svih nedaća na sreću iz ovoga je bilo pozitivnih rezultata za naše mlade članove koji su stekli iskustvo i rutinu u obavljanju zadaća oko provedbi rukometnih utakmica. Veći dio utakmica odrađen je u sklopu obaveza našeg Zbora i pomoči pri organizaciji rukometnog festivala pa se je i nadati da će rukovodstvo UHRS znati to cijeniti i nagraditi. Veseli činjenica da u neformalnim razgovorima za sada nema nikakvih primjedbi na rad naših članova i ako je bilo sitnih greški, propusta  i poteškoća što će se naknadnom analizom pokušati otkloniti. 

Današnje utakmice završnice srednjih škola gdje se igralo osam polu finalnih i finalnih utakmica u ženskoj i muškoj konkurenciji od ranih jutarnjih pa do kasnih poslije podnevnih sati u zadaću provede od strane našeg Zbora povjerene su Krunoslavu MARINU, Vlatku MOŽAR, Azri IMAMOVIĆ i Senadu IMAMOVIĆ koji su bez i jedne primjedbe zadaću obavili a za što su nakon završetka svih utakmica po najavi službenog spikera nagrađeni gromoglasnim pljeskom od preko 1000 gledatelja koji su gledali finalnu utakmicu u dvorani "Intersport" - Zelena laguna u Poreču.


Autor: Senad Imamović, - 03.05.2012 u 21:21