Kontakt

Zbor rukometnih sudaca Poreč

Adresa: Vukovarska bb, Poreč

E-mail: zrs.porec@gmail.com

Matični broj:01175734

OIB: 47257237589

OTP Banka, žiro račun:  2407000-1188009994

IBAN ZRS Poreč je:  OTP Banka :HR 5324070001188009994             


 

Predsjednik:

Vladimir GRUBOR

Tajnik:

Vlinko ARIĆ

Rizničar:

Vladimir GRUBOR

Upravni odbor:

Vladimir GRUBOR

Julijana ŽULIČEK

Maid KATANIĆ

Adi ŽEPČAN

Dragutin MODESTO

Nadzorni odbor:

Elio PAJKOVIĆ

Nikolina VOJIĆ

Dušan ALEKSIĆ

Strukovno povjerenstvo:

Vlado ŽIVOLIĆ

Maid KATANIĆ

Tullio DEKOVIĆ

Stegovno povjerenstvo:

Igor JELINČIĆ

Milica MIROSAVLJEVIĆ

Damina ŠTIFANIĆ

 

Kontakt osobe:

Vladimir GRUBOR – Predsjednik zbora  tel: 099 441 3 933

Vinko ARIĆ  - Tajnik zbora    tel. 098 624 980

ADRESA DOSTAVE POŠTE:

Vinko ARIĆ

Petra Studenca 11, 52 352 Kanfanar

 

Ciljevi zbora

Udruga je oblik dobrovoljnog udruživanja više građana i pravnih osoba sa sjedištem u Poreču, koji se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja su uređena Statutom. Udruga je pravna osoba.
Ciljevi ZRS Poreč su: - briga da se prema slovu i smislu Pravila igre, Statuta i pravilnika HRS-a sude i nadziru utakmice i tako unapređuje rukomet. Djelatnost ZRS Poreč: - briga o stručnom osposobljavanju i o svekolikom napretku pripadnika, - priređivanje tečajeva za suce, - uspostava i održavanje suradnje sa zborovima sudaca u čitavoj RH, - suradnja s tijelima mjesne uprave, udruga, tvrtki i nastavnih ustanova, - ostali poslovi povezani s rukometom, a usmjereni na njegov probitak.

 

Prijave

Prijava prijateljskih utakmica ili turnira za koje su vam potrebne usluge naših članova obavlja se isključivo putem maila zrs.porec@gmail.com