Nadzornici i Delegati ZRS Poreč

Vlado Živolić

Adresa:

Rovinj, Pasquale Besenghi 20

Datum rođenja:

29.09.1955

telefon:

091 520 5 301

e-mail:

vlado.zivolic@konzum.hr

Dužnost:

član Strukovnog pov. Zbora, nadzornik 1.HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

15.09.1980

Dušan Aleksić

Adresa:

Vižinada, Ferenci 25

Datum rođenja:

20.06.1948

telefon:

091 518 6 380

e-mail:

aleksandar.aleksic@inet.hr

Dužnost:

Predsjednik Strukovnog pov. - nadzornik III. HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

15.06.1981

Dragutin Modesto

Adresa:

Kanfanar, Jurija Dobrile 13

Datum rođenja:

10.03.1962

telefon:

098 715 234

e-mail:

dragutin.modesto@optinet.hr

Dužnost:

čl.UO UHRS, ZRS POREČ, i UO RSŽI, Nad.Premijer lig

Datum polaganja sudačkog ispita:

15.01.1986

Tullio Deković

Adresa:

Poreč, G. Kalčića 8

Datum rođenja:

30.10.1944

telefon:

098 435 171

e-mail:

tullio.dekovic@pu.t-com.hr

Dužnost:

član U.O Zbora

Datum polaganja sudačkog ispita:

15.02.1969

Vinko Arić

Adresa:

Kanfanar, Petra Studenca 11

Datum rođenja:

26.04.1956

telefon:

098 624 980

e-mail:

varic3@gmail.com

Dužnost:

Tajnik zbora, Nadzornik II HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

15.09.1980