11.12.2019 - REGULIRANJE ČLANARINE

Vijesti

Autor: Senad Imamović - 04.12.2019 u 12:35

0 komentara

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

Sukladno Statutu Zbora sazivam redovnu Izvještajnu skupštinu zbora. Pozivnica u prilogu (Vidi zapisnik).   . . .

Autor: Senad Imamović - 04.12.2019 u 12:29

0 komentara

SEDMA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno planu rada za 2019. održana je sedma Plenarna sjednica. . . .

Autor: Senad Imamović - 09.09.2019 u 20:47

0 komentara

ŠESTA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno planu rada za 2019. održana je šest Plenarna sjednica. . . .

Autor: Senad Imamović - 22.06.2019 u 06:48

0 komentara

PETA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno planu rada za 2019. održana je peta Plenarna sjednica. . . .

Autor: Senad Imamović - 07.06.2019 u 12:38

0 komentara

ČETVRTA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno planu rada za 2019. održana je četvrta Plenarna sjednica. . . .

Autor: Senad Imamović - 22.04.2019 u 09:55

0 komentara

TREĆA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno Planu rada za 2019. održana treće Plenarna sjednica. . . .

Autor: Senad Imamović - 25.02.2019 u 21:57

0 komentara

DRUGA PLENARNA SJEDNICA

Sukladno planu rada za 2019. godinu održana druga plenarna sjednica ZRS Poreč. . . .