Zapisničari i mjeritelji vremena ZRS Poreč

Aleksandar POPOVIĆ

Adresa:

Radnička 9

Datum rođenja:

24.08.1961

telefon:

095 9049900

e-mail:

sandi961@gmail.com

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

14.12.2016

Igor JELINČIĆ

Adresa:

Mate Balote 17

Datum rođenja:

12.11.1983

telefon:

091 595 7 590

e-mail:

ijelincic@rocketmail.com

Dužnost:

Predsjednik Stegovnog pov. zapisničar-mjeritelj

Datum polaganja sudačkog ispita:

11.03.2013

Mladen ŠEGAN

Adresa:

Klesarska 1

Datum rođenja:

15.08.1954

telefon:

e-mail:

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

Sanjin Paro

Adresa:

Naselje Verona 3

Datum rođenja:

02.07.1971

telefon:

091/201-7440

e-mail:

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

Sonela ŠEGON

Adresa:

Novigrad

Datum rođenja:

telefon:

e-mail:

Dužnost:

Zapisničar

Datum polaganja sudačkog ispita: