Suci ZRS Poreč

Dino GAVRAN

Adresa:

Školska 3

Datum rođenja:

07.05.2002

telefon:

099 8456878

e-mail:

dino.gavran0705@gmail.com

Dužnost:

Datum polaganja sudačkog ispita:

14.12.2016

Nikol PUJAS

Adresa:

Vižinada 50 Kaštel

Datum rođenja:

19.01.2004

telefon:

0957519483

e-mail:

pujasnikol49@gmail.com

Dužnost:

Sudac

Datum polaganja sudačkog ispita:

28.11.2019

Filip ŠUMAN

Adresa:

Piantade 31

Datum rođenja:

07.08.2000

telefon:

097 782 2 113

e-mail:

filipsuman2000@gmail.com

Dužnost:

sudac ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

21.02.2017

Damian ŠTIFANIĆ

Adresa:

Mate Balote 16

Datum rođenja:

25.06.2000

telefon:

098 506 5 746

e-mail:

stif2506vgmail.com

Dužnost:

sudac ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

21.02.2017

Leonardo ŽAGAR

Adresa:

Punta 41

Datum rođenja:

12.10.2000

telefon:

095 522 4 262

e-mail:

leonardo.zagar@gmail.com

Dužnost:

sudac ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

21.02.2017