Suci ZRS Poreč

Gabrijel PRATLJAČIĆ

Adresa:

Augustina Vivode 18

Datum rođenja:

07.12.2004

telefon:

099 756 4 453

e-mail:

gabriel.umag@gmail.com

Dužnost:

Sudac

Datum polaganja sudačkog ispita:

06.03.2020

Rajković Danijel

Adresa:

Fratrica 64 F

Datum rođenja:

25.08.2004

telefon:

099875 5 244

e-mail:

danijel.rajkovic1@skole.hr

Dužnost:

Sudac

Datum polaganja sudačkog ispita:

06.03.2020

Tomislav BOŠNJAK

Adresa:

Ernest Fumis 2

Datum rođenja:

27.03.1978

telefon:

092 298 4 713

e-mail:

tomi.bosnjak7@gmail.com

Dužnost:

Sudac

Datum polaganja sudačkog ispita:

06.03.2020

Petar KRUPIĆ

Adresa:

Zemljoradnička 15

Datum rođenja:

09.08.2004

telefon:

0992751228

e-mail:

petarkrupić17@gmail.com

Dužnost:

Sudac

Datum polaganja sudačkog ispita:

Vladimir Grubor

Adresa:

Poreč, Radmani 2C

Datum rođenja:

04.09.1979

telefon:

098 634 474

e-mail:

vladimir.grubor@liv.hr

Dužnost:

Predsjednik ZRS Poreč, rizničar i sudac I. HRL.

Datum polaganja sudačkog ispita:

02.11.1995