Suci ZRS Poreč

Adi Žepčan

Adresa:

Umag, Đuba 22

Datum rođenja:

23.08.1983

telefon:

095 999 4 444

e-mail:

info@adisoft.hr

Dužnost:

član UO - sudac I. HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

22.05.2000

Julijana Žuliček

Adresa:

Umag, Vladimira Nazora 13

Datum rođenja:

31.01.1992

telefon:

092 172 7 206

e-mail:

julijanazulicek@yahoo.com

Dužnost:

Član U.O Zbora, sudac 2. HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

25.03.2011

Nikolina Vojić

Adresa:

Savudrijska 7

Datum rođenja:

31.10.1990

telefon:

098 191 2 191

e-mail:

nikolina-7@hotmail.com

Dužnost:

sudac 2.HRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

25.03.2011