Suci ZRS Poreč

Erik UDOVIČIĆ

Adresa:

Novigrad, Glagoljaša 19

Datum rođenja:

22.09.1995

telefon:

091/226-7589

e-mail:

Dužnost:

Član Nadzornog odbora, sudac ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

19.04.2012

Azra IMAMOVIĆ

Adresa:

Umag, I.M.Ronjgova 15

Datum rođenja:

26.04.1992

telefon:

0998202303

e-mail:

azra.vu@gmail.com

Dužnost:

sudac I, kategorije ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

19.04.2012

Igor PERHAT

Adresa:

Poreć, Veli Jože 3

Datum rođenja:

17.09.1988

telefon:

095 902 5 025

e-mail:

hatper@net.hr

Dužnost:

sudac II kategorije

Datum polaganja sudačkog ispita:

11.03.2013

Arijan Udovičić

Adresa:

Umag, Novigradska 10

Datum rođenja:

telefon:

095 353 5 383

e-mail:

ariumag98@gmail.com

Dužnost:

sudac II. kat. ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita:

07.03.2014

Dino Horozović

Adresa:

Umag, Fratrići 62H

Datum rođenja:

telefon:

099 8431378

e-mail:

ohorozov@gmail.com

Dužnost:

sudac II. kat. ŽRL

Datum polaganja sudačkog ispita: